ANEXĂ

 

             Informaţii privind exercitarea dreptului de retragere

 

    A. Model de instrucţiuni privind retragerea

    Dreptul de retragere

    Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice.

    Perioada de retragere expiră după 14 zile calendaristice,  începând de la ziua - a se vedea punctul 1 din Instrucţiuni de completare.

    Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi - a se vedea punctul 2 din Instrucţiuni de completare - cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie - a se vedea punctul 3 din Instrucţiuni de completare.

    Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

    Consecinţele retragerii

    Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări - a se vedea punctul 4 din Instrucţiuni de completare.

    A se vedea punctul 5 din Instrucţiuni de completare.

    A se vedea punctul 6 din Instrucţiuni de completare.

    Instrucţiuni de completare

    1. Introduceţi următoarele formulări între ghilimele:

    a) în cazul unui contract de prestări de servicii sau al unui contract pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material: "încheierii contractului.";

    b) în cazul unui contract de vânzare: "la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor.";

    c) în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă şi livrate separat: "la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului produs":

    d) în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părţi: "la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese.";

    e) în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată: "la care intraţi, dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a primului produs."

    2. Introduceţi numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră poştală şi, dacă este cazul, numărul dumneavoastră de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail.

    3. Dacă pe site-ul dumneavoastră oferiţi consumatorului opţiunea de a completa şi transmite electronic informaţiile privind retragerea sa din contract, introduceţi următoarele: "De asemenea, puteţi completa şi transmite electronic de pe site-ul nostru [introduceţi adresa de internet] formularul standard de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. Dacă folosiţi această opţiune, vă vom transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere."

    4. În cazul contractelor de vânzări în care nu v-aţi oferit să recuperaţi produsele în caz de retragere, introduceţi următoarele: "Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată."

    5. În cazul în care consumatorul a recepţionat produse în legătură cu contractul, introduceţi următoarele:

    a) introduceţi:

    - "Vom recupera produsele."; sau

    - "Expediaţi produsele sau înmânaţi-le direct nouă sau... [se introduce numele şi, dacă este cazul, adresa poştală a persoanei autorizate de dumneavoastră să primească produsele], fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile calendaristice de la data la care ne-aţi comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice.";

    b) introduceţi:

    - "Vom suporta costul returnării produselor.";

    - "Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor.";

    - Dacă, într-un contract la distanţă, nu vă oferiţi să suportaţi costul returnării produselor, iar produsele, prin natura lor, în mod normal nu pot fi returnate prin poştă: "Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor, ... lei/[introduceţi cuantumul]."; sau, dacă costul returnării produselor nu poate fi calculat cu anticipaţie în mod rezonabil: "Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor. Costul aproximativ este estimat la maximum ...... lei/[introduceţi cuantumul]."; sau

    - Dacă, în cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă şi au fost livrate la domiciliul consumatorului în momentul încheierii contractului: "Vom recupera produsele şi vom suporta costurile aferente."; şi

    c) introduceţi: "Sunteţi responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor."

    6. În cazul unui contract de prestări de servicii sau privind furnizarea de apă, gaze naturale sau electricitate, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate stabilită, sau de energie termică, introduceţi următoarele: "Dacă aţi solicitat începerea prestării serviciilor sau a furnizării de apă/gaze naturale/energie electrică/energie termică [tăiaţi menţiunile inutile] în perioada de retragere, ne datoraţi o sumă proporţională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-aţi comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a contractului."

    B. Model de formular de retragere

    Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

    - Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de email ale profesionistului]:

    - Vă informez/Vă informăm *) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră *) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse(*)/ prestarea următoarelor servicii *)

    - Comandate la data *)/primite la data *)

    - Numele consumatorului (consumatorilor)

    - Adresa consumatorului (consumatorilor)

    - Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

    - Data

-----

    *) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

 

                                     -----